Náš tým

Výkonný tým společnosti

doc. RNDr. Marek Minárik, Ph.D.

Ředitel

 

MUDr. Marek Ferkl

Ředitel, Lékařské záležitosti

Mgr. Soňa Vodenková, Ph.D.

Manažer, Rozvoj podnikání

Mgr. Barbora Belšánová

Vedoucí výzkumu a vývoje

Mgr. Eliška Streitová

Vedoucí laboratoře

 

Mgr. Marcela Zástěrová

Koordinátorka, Lékařské záležitosti

Dozorčí rada

doc. RNDr. Marek Minárik, Ph.D.

Zakladatel, Předseda představenstva

RNDr. Lucie Benešová, Ph.D.

Zakladatelka, Členka představenstva

RNDr. Jiří Moos, CSc.

Člen představenstva

Poradní sbor

RNDr. Jan Berka

Vedoucí skupiny Biomarker Technologies, Roche sequencing solutions, Roche Molecular Systems, Pleasanton, USA

 

Ing. František Foret, DrSc.

Ředitel Ústavu Analytické Chemie AV ČR, v.v.i., Brno, Česká republika

 

doc. MUDr. Filip Janků, Ph.D.

Associate Professor, Department of Investigational Cancer Therapeutics, Division of Cancer Medicine, The University of Texas, MD Anderson Cancer Center, Houston, USA

 

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

Zástupce přednosty Kliniky komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno, Česká republika

 

prof. MUDr. Milan Macek, CSc.

Přednosta Ústavu biologie a molekulární genetiky, 2. LF UK a FN Motol, Praha, Česká republika

 

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK , VFN a ÚVN, Praha, Česká republika

 

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

Přednosta Chirurgické kliniky 2. LF UK a ÚVN, Praha, Česká republika

 

prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Přednosta Fingerlandova ústavu patologie LF UK a FN, Hradec Králové, Česká republika