top of page

Náš tým

Výkonný tým společnosti

doc. RNDr. Marek Minárik, Ph.D.

Ředitel

 

MUDr. Marek Ferkl

Ředitel, Lékařské záležitosti

Mgr. Barbora Belšánová

Vedoucí výzkumu a vývoje

RNDr. Martina Putzová, Ph.D.

Vedoucí laboratoře

 

Mgr. Marcela Zástěrová

Koordinátorka, Lékařské záležitosti

Poradní sbor

RNDr. Jan Berka

Vedoucí skupiny Biomarker Technologies, Roche sequencing solutions, Roche Molecular Systems, Pleasanton, USA

 

Ing. František Foret, DrSc.

Ředitel Ústavu Analytické Chemie AV ČR, v.v.i., Brno, Česká republika

 

doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
Přednosta Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, Praha, Česká republika

doc. MUDr. Filip Janků, Ph.D.

Associate Professor, Department of Investigational Cancer Therapeutics,
Division of Cancer Medicine, The University of Texas, MD Anderson Cancer
Center, Houston, USA
Chief Medical Officer, Monte Rosa Therapeutics, Inc., Boston, USA

 

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA

Přednosta Kliniky komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický
ústav, Brno, Česká republika

 

prof. MUDr. Milan Macek jr., DrSc., MHA

Přednosta Ústavu biologie a molekulární genetiky, 2. LF UK a FN Motol,
Praha, Česká republika

 

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK , VFN a ÚVN, Praha, Česká republika

 

prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Přednosta Fingerlandova ústavu patologie LF UK a FN, Hradec Králové, Česká republika

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

(in memoriam)

Emeritní přednosta Chirurgické kliniky 2. LF UK a ÚVN, Praha, Česká
republika
Náměstek ředitele Ústřední vojenské nemocnice pro vědu a výzkum

bottom of page