top of page

Pacientovi je nejprve vyšetřena DNA z tkáně nádoru (případně z předoperačního vzorku krve) a nalezené DNA mutace jsou následně vyhledávány v krevní plazmě pacienta při opakovaných vyšetřeních.

Pokud je v krvi DNA mutace zachycena, je pacient ihned doporučen k dalším vyšetřením pro potvrzení diagnózy.

Další léčba probíhá již v rámci standardního systému onkologické péče.

Průběh oncoMonitor™ testu v bodech:​​

ask-question_edited.png
clovek-2pt_edited.png
cancer-ribbon.gif
macbook_edited_edited.png
info-red.png
arrow2.gif

1. Pacient získá úvodní informace od svého ošetřujícího lékaře nebo na našich webových stránkách, případně nás kontaktujte prostřednictvím online dotazníku. Po jeho obdržení ho zhodnotíme a obratem pacienta kontaktujeme ohledně vhodnosti využití oncoMonitor™ testu.

2. Ošetřující lékař podá pacientovi detailní informace a důkladně vysvětlí celou problematiku. Zjistí se dostupnost vzorků z nádorové tkáně, navrhne cenová kalkulace a pacient podepíše souhlas s vyšetřením.

3. Pacientovi je odebrána krev a krevní plazma je následně vyšetřena na přítomnost mutací v DNA.

4. Výsledky testu jsou vyhodnoceny a zaslány ošetřujícímu lékaři, který rozhodne o dalším postupu.​ Výsledky testu jsou vždy k dispozici do 14 dnů po odběru krve pacienta.

5. Je vytvořen návrh pravidelných intervalů pro další odběry krve pro nejlepší využití získaných výsledků. Zpravidla následující odběry probíhají v 3 měsíčních časových intervalech, celkem jsou tedy vyšetřeny 4 vzorky krve po dobu jednoho roku.

arrow2.gif
clovek-2pt_edited.png
cancer-ribbon.gif
agreement-red.png
clovek-2pt_edited.png
cross.png
stethoscope-red.png
arrow2.gif
arrow2.gif
strikacka.gif
drop-of-blood.gif
clovek-2pt_edited.png
cancer-ribbon.gif
search-in-browser_edited_edited.png
biotech-dna-red.gif
ecg-red.gif
strevo.gif
arrow2.gif
search-text_edited_edited_edited.png
arrow2.gif
tick-green.gif
tick-green.gif
close-red.gif
clovek-2pt_edited.png
cross.png
stethoscope-red.png
tube-full-s-dna-white_grey2.gif
tube-full-s-dna-white_grey2.gif
tube-full-s-dna-white_grey2.gif
tube-full-s-dna-white_grey2.gif

Úhrada nákladů za oncoMonitor

Vyšetření pomocí testu oncoMonitor není v současné době v České republice hrazeno ze strany zdravotních pojišťoven.

Jedná se o zcela unikátní a nadstandardní službu, pacient je samoplátcem.

Dotazník: Je pro Vás oncoMonitor vhodný?
1) Byl Vám diagnostikován nádor tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom)?
2) Byl Váš nádor diagnostikován v pokročilém stádiu onemocnění, tj. ve stádiu, kdy již byla zjištěna přítomnost vzdálených metastáz (metastázy v jiných orgánech)?
3) Jednalo se o vzdálené metastázy v játrech nebo plicích?
4) Absolvoval/a jste následně operaci, při které Vám byly jaterní/plicní metastázy vyoperovány, případně je pro Vás v současné době taková operace plánována?
5) Jste nyní sledován/a onkologem či jiným ošetřujícím odborníkem (chirurg, gastroenterolog, apod.) a jsou Vám v rámci sledování prováděny kontroly zobrazovacími metodami (CT, ultrazvuk, magnetická rezonance, apod.), případně je takové pooperační sledování s Vaším ošetřujícím lékařem naplánováno, pokud operace ještě neproběhla?

Děkujeme za vyplnění Vašeho dotazníku!

Dotazník
bottom of page