Technologie

Nově vzniklé laboratoře společnosti Elphogene jsou vybaveny špičkovými technologiemi, které jsou pro molekulární biologii nezbytné. Nalezneme zde ultra čisté prostory pro izolaci DNA a PCR reakce, klasické cykléry pro množení DNA a realTime cykléry. Samozřejmostí jsou gelové elektroforézy a systém pro kvantifikaci DNA.

Používáme technologii vyvinutou ve výzkumném ústavu Genomac v Praze. Tato technologie je založena na principu rozdělení normálních a mutovaných DNA fragmentů v elektrickém poli pomocí metody nazvané Denaturační kapilární elektroforéza (Denaturing Capillary Electrophoresis, DCE).

Pro tento postup je nepostradatelným přístrojem kapilární elektroforéza a pro neustálé zlepšování a zvyšování citlivosti detekce jsou v laboratoři umístěna zařízení jako digitální PCR a námi vyvinutý frakční kolektor.

1. Vzorek krve

3. Analýza DNA

2. ctDNA v krevní plazmě

4. Výsledek