top of page

Nově vzniklé laboratoře společnosti Elphogene jsou vybaveny špičkovými technologiemi, které jsou pro molekulární biologii nezbytné. Nalezneme zde ultra čisté prostory pro izolaci DNA a PCR reakce, klasické cykléry pro množení DNA a realTime cykléry. Samozřejmostí jsou gelové elektroforézy a systém pro kvantifikaci DNA.

Používáme technologii vyvinutou ve výzkumném ústavu Genomac v Praze. Tato technologie je založena na principu rozdělení normálních a mutovaných DNA fragmentů v elektrickém poli pomocí metody nazvané Denaturační kapilární elektroforéza (Denaturing Capillary Electrophoresis, DCE).

Pro tento postup je nepostradatelným přístrojem kapilární elektroforéza a pro neustálé zlepšování a zvyšování citlivosti detekce jsou v laboratoři umístěna zařízení jako digitální PCR a námi vyvinutý frakční kolektor.

arrow2.gif
clovek-2pt_edited_edited.png
strevo.gif
strikacka.gif
drop-of-blood.gif
cancer-ribbon.gif

1. Vzorek krve

search-in-browser_edited_edited.png
biotech-dna-red.gif
ecg-red.gif
arrow2.gif

3. Analýza DNA

tube-full-s-dna-white_grey2.gif
arrow2.gif

2. ctDNA v krevní plazmě

search-text_edited_edited_edited.png
tick-green.gif
tick-green.gif
close-red.gif

4. Výsledek

bottom of page