top of page
EbxHxKUUMAIZqgK.jpg

Klinické použití oncoMonitor technologie bylo prezentováno na Virtuální výroční konferenci Asociace pro molekulární patologii (AMP), která proběhla ve dnech 16. až 20. listopadu 2020. Abstrakt číslo 877806 s názvem „Klinická aplikace oncoMonitor – jednoduchá metoda založená na tekuté biopsii, která slouží k monitorování a posouzení účinnosti léčby u kolorektálního karcinomu a karcinomu plic“ byl vybrán k prezentaci formou posteru. Poster číslo ST01 byl prezentován dne 19. listopadu 2020 v sekci „Solid tumors“. Vybraný abstrakt bude též publikován jako online příloha v listopadovém vydání časopisu The Journal of Molecular Diagnostics.

Sni%CC%81mek%20obrazovky%202020-09-22%20

Doc. Marek Minárik prezentoval klinické využití testu oncoMonitor na konferenci "EACR Conference on Liquid Biopsies - Virtual Event" organizované Evropskou asociací pro výzkum rakoviny (European Association for Cancer Research - EACR). Tato virtuální konference se konala ve dnech 18. až 19. listopadu 2020. Posterové prezentace číslo 23 s názvem "oncoMonitor  - a simple ctDNA minimal residual disease monitoring technology" byla prezentována ve virtuální posterové sekci 19. listopadu v čase 13:00 - 14:00.

logo.png
20200730140025EACR-Virtual-Conference-on
Snímek obrazovky 2020-11-09 v 17.12.24.
Snímek obrazovky 2020-11-09 v 17.49.11.

Doc. Marek Minárik přednesl přednášku na 17. postgraduálním kurzu "Novinky v diagnostice a léčbě kolorektálního karcinomu – část 1", který byl pořádán Společností pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP (SGO) a Ústřední vojenskou nemocnicí (ÚVN). Kurz proběhl online dne 5. listopadu 2020. doc. Minárik přednášel v sekci "Diagnostika" přednášku na téma "Nové možnosti neinvazivního molekulárního vyšetřování kolorektálního karcinomu".

Výzkumníci společnosti Elphogene prezentovali klinické využití testu oncoMonitor na konferenci "AACR Virtual Annual Meeting II" organizované Americkou asociací pro výzkum rakoviny (American Association for Cancer Research). Tato virtuální konference se konala ve dnech 22. až 24. června 2020 a Doc. Marek Minárik prezentoval nejnovější data z klinických studií u pacientů s metastatickým karcinomem tlustého střeva a konečníku formou posterové prezentace číslo 724 s názvem "Application of oncoMonitor ctDNA tracking technology for monitoring of therapy and early detection of recurrence in metastatic colorectal cancer" v Posterové sekci "Circulating Markers 1".

Snímek obrazovky 2020-06-26 v 14.33.42.p
Snímek obrazovky 2020-06-23 v 12.55.21.p
Prague-Onco.jpg

Výzkumníci společnosti Elphogene se zúčastnili 11. pražského mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO 2020 ve dnech 29.-31. ledna 2020, a to již tradičně v Clarion Congress Hotel Prague. Na kolokviu, které proběhlo pod mottem: „Lékaři a sestry různých oborů společně proti zhoubným nádorům“, prezentoval doc. Marek Minárik oncoMonitor™ technologii formou přednášky s názvem "Klinické využití testu oncoMonitor pro sledování průběhu léčby, záchyt léčebné rezistence a rekurence u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem a u pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic".

Výzkumníci společnosti Elphogene se zúčastnili konference "Advances in Liquid Biopsies" organizované Americkou asociací pro výzkum rakoviny (American Association for Cancer Research), která se konala ve dnech 13. až 16. ledna 2020 v Miami, Florida, USA. Doc. Marek Minárik prezentoval nejnovější data z klinických studií využívající tekutou biopsii na bázi oncoMonitor™ technologie u pacientů s karcinomem plic. Posterová prezentace číslo A30 s názvem "Dynamics of ctDNA may serve as an early predictor of response to non-targeted chemotherapy of advanced lung cancer patients." byla prezentována v Posterové sekci A v úterý 14. ledna 2020 od 16:15 do 18:45 (Hilton Miami Downtown).

aacr-big-1.jpg
Snímek obrazovky 2020-01-23 v 11.48.11.p
Sn%C3%ADmek%20obrazovky%202020-01-22%20v
Snímek obrazovky 2020-01-22 v 17.30.28.p
Sn%C3%ADmek%20obrazovky%202020-01-22%20v

Výzkumníci společnosti Elphogene prezentovali nejnovější data z klinických studií využívající tekutou biopsii na bázi oncoMonitor™ technologie pro neinvazivní sledování pacientů s pokročilým kolorektálním a plicním karcinomem na:

Přednášky s názvy "Možnosti hodnocení efektivity léčby u pokročilého kolorektálního karcinomu", "Vývoj a validace testu oncoMonitor pro detekci molekulární reziduální nemoci a časnou predikci rekurence solidních nádorů" a "Studie možnosti využití testu onkoMonitor pro sledování průběhu a predikci účinnosti necílené léčby pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plicbyly předneseny doc. Markem Minárikem.

AMP 2020
EACR 2020
SGO 2020
AACR annual meeting 2020
Prague ONCO 2020
AACR Liquid Biopsies 2020
Czech Congresses 2019

Další prezentace na mezinárodních konferencích 2018-2019

  • Minarik M., Halkova T., Semyakina A., Belsanova B., Pudil J., Pazdirek F., Levy M., Simsa J., Hoch M., Ryska M., Benesova L. Annual Meeting of the AACR, Atlanta, GA, MAR 29-APR 03, 2019. Abstract 405: Using a ctDNA liquid biopsy assay for post-surgical serial monitoring and early detection of disease progression in advanced colorectal cancer patients. Cancer Res 2019;79(13) (Suppl).

  • Minark M., Svaton M., Belsanova B., Semyakina A., Baxa J., Fiala O., Pesek M., Benesova L. Annual Meeting of the AACR, Atlanta, GA, MAR 29-APR 03, 2019. Abstract 412: Application of a serial liquid biopsy ctDNA assay for monitoringeffıcacy of anti-angiogenic lung cancer therapy. Cancer Res 2019;79(13) (Suppl).

  • Pazdirek F., Stepanek L., Minarik M., Halkova T., Benesova L., Hoch J. 12th European Colorectal Congress 2018, DEC 03-06, 2018, St. Gallen, Switzerland.

AACR Atlanta.jpg
St.Gallen 2018.jpg
bottom of page