Tiskové zprávy

Společnost Elphogene, s.r.o. obdržela finanční podporu od Technologické agentury České republiky (dále jen “TA ČR”) na projekt „Systém a technologie pro předúpravu vzorku pro vyšetřování nádorů tekutou biopsií“.

Praha, 10. září 2020 – Společnost Elphogene, s.r.o. ve spolupráci s Thomayerovou nemocnicí a Ústavem analytické chemie AV ČR, v.v.i. obdržela čtyřletou finanční podporu od TA ČR v rámci druhé veřejné soutěže Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, vyhlášené dne 19. února 2020. 

Cílem předloženého projektu je vývoj nových metod a technologických postupů diagnostiky nádorových onemocnění na bázi tzv. tekuté biopsie neboli neinvazivní testování přítomnosti nádoru v těle pacienta.

 

„Udělení finanční podpory pro náš projekt nám umožní pokračovat v adaptaci a dalším rozvoji naší technologie a testu oncoMonitor™, který v současnosti poskytujeme onkologickým pacientům za účelem monitorování léčby a časného záchytu návratu onemocnění.“ říká doc. RNDr. Marek Minárik, Ph.D., hlavní řešitel projektu, spoluzakladatel a ředitel společnosti Elphogene, s.r.o.

Nově vyvinutá metodika bude univerzálně aplikovatelná v procesu předúpravy vzorku a kompatibilní se současnými existujícími postupy pro tekutou biopsii. Konečným výsledkem bude zvýšení analytické citlivosti daného vyšetření, které povede k rozšíření klinické užitnosti. Projekt, který představuje unikátní zapojení tří odlišných typů subjektů – komerčního start-upu, výzkumné akademické instituce a špičkového zdravotnického zařízení, tak má i společenský rozměr.

Vývoj nové verze testu, prováděný v rámci podpořeného projektu, směřuje k možnosti využití tekuté biopsie v časnějších stádiích nádorového onemocnění, či přímo diagnostiky u bezpříznakových osob. To ve svém důsledku může přispět nejen ke snížení mortality a zlepšení péče o zdraví pacientů, ale také ke zmírnění ekonomického dopadu v důsledku snížení celkových nákladů na zdravotní péči v souvislosti s tímto vysoce závažným onemocněním.“ říká další řešitel projektu doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice.

Projekt bude též historicky prvním, kdy se Thomayerova nemocnice účastní výzkumu a vývoje vedoucího ke komercionalizaci služby nebo výrobku s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu. Bez přímého zapojení tohoto Komplexního Onkologického Centra (KOC) by nebylo možné provést klinické validace, které jsou pro plánované výstupy klíčové.

Čeští vědci představují unikátní technologii pro záchyt návratu rakoviny tlustého střeva a konečníku, která může umožnit prodloužení pacientova života.

 

Praha, 13. června 2019 - Český tým vědců ze společnosti Elphogene představuje unikátní diagnostickou metodu nazvanou oncoMonitor, která nabídne pacientům s prodělanou rakovinou vylepšení pravidelného kontrolního screeningu zaměřujícího se na potvrzení úspěšnosti léčby, anebo včasné odhalení návratu onemocnění.

 

Pražský biotechnologický start-up Elphogene obdržel počáteční investici od i&i Prague pro implementaci své technologie tekuté biopsie oncoMonitor do neinvazivního post-operačního sledování opakovaného výskytu nádorového onemocnění u pacientů v pokročilých fázích kolorektálního karcinomu. Metoda přináší klíčový benefit personalizovaného testování pro odhalení případných nových metastáz a možnost časné volby další léčby.

 

„Dokončili jsme pilotní studie demonstrující analytickou citlivost oncoMonitor testu a data byla prezentovány v dubnu na výroční konferenci Americké asociace pro výzkum rakoviny (AACR) v Atlantě v USA. Jsme velmi spokojeni s výsledky tohoto testu, který lze univerzálně aplikovat na různé formy solidních nádorů, a v současnosti rozbíháme klinickou validaci ve spolupráci s předními domácími onkologickými centry.“ říká doktor Marek Minárik, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Elphogene.

 

Společnost Elphogene byla založena počátkem letošního roku jako spin-off, předního českého soukromého výzkumného centra Genomac, které je uznávané pro svou historii vědeckých projektů a technologického vývoje v oblasti klinické nádorové genomiky. Technologie tekuté biopsie oncoMonitor, která je nyní výhradně ve vlastnictví Elphogene, bude dále vyvíjena a ověřena pro plně rutinní klinické použití v sídle a laboratořích společnosti nedaleko pražského letiště Václava Havla v Ruzyni.

 

Počáteční investici poskytla společnost i&i Prague, která je předním středoevropským biotechnologickým inkubátorem a investičním centrem poskytujícím finanční podporu slibným projektům v oblasti věd o živé přírodě, biotechnologií a moderní medicíny. „Tekutá biopsie je nově vznikající oblast s fascinujícím růstovým potenciálem, která velmi pravděpodobně zásadně změní moderní medicínu od diagnostiky k terapii. Technologii oncoMonitor už delší dobu sledujeme a je skvělé, že můžeme spolupracovat s týmem společnosti Elphogene v její klinické implementaci,“ říká Jaromír Zahrádka, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti i&i Prague.

 

Česká republika se dlouhodobě umisťuje na předních příčkách v počtu pacientů s kolorektálním karcinomem. Díky rozsáhlým kampaním zaměřujících se na důležitost časné detekce (screeningu) kolorektálního karcinomu, klesá počet pacientů, kteří boj s touto zákeřnou chorobou prohrají. Naopak však neinvazivních metod, napomáhajících post-operativnímu znovuobjevení nádorové aktivity a umožňujících tak prodloužení života pacientů v pokročilé fázi onemocnění, je stále nedostatek.

 

Podle dostupných údajů z Národního onkologického registru bylo v roce 2016 nově diagnostikováno celkem 7800 pacientů s kolorektálním karcinomem, z toho u 1508 se prokazatelně jednalo o pokročilém stadium s přítomností metastáz. Ve stejném roce onemocnění podlehli necelé 4 tisíce pacientů. Pokud jde o porovnání výskytu kolorektálního karcinomu v Evropě, Česká republika patří podle dat Globocan z roku 2018 v počtu diagnostikovaných případů na 15. příčce, v počtu úmrtí se řadí na 18. místo. V celosvětovém srovnání pak v počtu nově diagnostikovaných na 23. místě, úmrtnosti na 22. Rakovina tlustého střeva a konečníku se většinou objevuje u pacientů ve vyšším věku, častější výskyt kolorektálního karcinomu je v ČR u mužů.