top of page

oncoMonitor™ je vhodný pro pacienty s pokročilým stádiem nádoru tlustého střeva a konečníku (kolorektálním karcinomem), u kterých byly zjištěny jaterní metastázy a kteří podstoupili jejich chirurgické odstranění.

Je pro Vás oncoMonitor vhodný?

  1. Byl Vám diagnostikován nádor tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom)?

  2. Byl Váš nádor diagnostikován v pokročilém stádiu onemocnění, tj. ve stádiu, kdy již byla zjištěna přítomnost vzdálených metastáz (metastázy v jiných orgánech)?

  3. Jednalo se o vzdálené metastázy v játrech nebo plicích?

  4. Absolvoval/a jste následně operaci, při které Vám byly jaterní/plicní metastázy vyoperovány, případně je pro Vás v současné době taková operace plánována?

  5. Jste nyní sledován/a onkologem či jiným ošetřujícím odborníkem (chirurg, gastroenterolog, apod.) a jsou Vám v rámci sledování prováděny kontroly zobrazovacími metodami (CT, ultrazvuk, magnetická rezonance, apod.), případně je takové pooperační sledování s Vaším ošetřujícím lékařem naplánováno, pokud operace ještě neproběhla?

Pokud jste odpověděl/a ANO na všechny z výše uvedených otázek,

pak jste vhodným pacientem pro využití testu oncoMonitor.

cancer-ribbon.gif
clovek-2pt_edited_edited.png
strevo.gif
bottom of page