top of page

Výsledky a zkušenosti

Vyšetřováním ctDNA z krve pacientů zabýváme již od roku 2009. Máme zkušenosti s pacienty s různými typy nádorových onemocnění (plíce, slinivka, žaludek, hlava a krk), ale největší využití nalézáme u pacientů s kolorektálním karcinomem, pro který byl oncoMonitor primárně vyvinut.

 

Dosud jsme v rámci několika velkých výzkumných studií vyšetřili na přítomnost ctDNA více než 500 takových pacientů a u nejméně 30ti z nich jsme prováděli dlouhodobé pooperační sledování hladin ctDNA.

Z našich výsledků vyplývá, že pooperační záchyt ctDNA může hrát velice důležitou roli v těch případech, kdy ostatní diagnostické metody (CT nebo ultrazvukové vyšetření, případně hladiny tumorových markerů) nové nádorové ložisko buď nezachycují, případně, kdy je výsledek takového vyšetření ne zcela jednoznačný. Taková situace může nastat například v důsledku anatomických změn jaterní struktury, pooperačních jizev apod.

Ve skupině pacientů s dlouhodobým pooperačním sledováním ctDNA bylo 20 případů návratu (rekurence) onemocnění. Tuto rekurenci jsme pomocí detekce ctDNA zachytili celkem v 18 případech, kdy ve čtyřech z nich diagnostika zobrazovacími metodami nové ložisko neodhalila.

bottom of page