top of page

prof. Ryska - in memoriam

S velkým zármutkem jsme přijali zprávu, že dne 12. prosince 2022 zemřel člen našeho Poradního sboru, emeritní přednosta Chirurgické Kliniky 2. LF UK a ÚVN pan prof. Miroslav Ryska.

Byl velkým podporovatelem zavádění molekulárních technologíí do onkologického výzkumu i klinické praxe. Spolupracoval s námi na celé řadě výzkumných projektů a původní publikace klinického použití naší technologie nesou jeho jméno jako spoluautora. Jeho aktivní účasti na jednáních Poradního sboru vždy podnítily zajímavé diskuse a byly důležitým impulsem pro naše další směřování.

Profesor Ryska byl nejen vynikající chirurg, ale také inspirativní osobnost a přítel. Jeho rodině a blízkým přejeme upřímnou soustrast a hodně síly v této těžké chvíli ...

MiroslavRyska.png
bottom of page