top of page

Test COVID-19: Kontakty

Máte otázky k testování COVID-19?

Kontaktujte nás na telefonním čísle:

 

+420 226 203 570  

(pondělí - pátek: 9:00 - 16:00)

COVID-19 testování provádí společnost:

Elphogene, s.r.o

Carolina Centrum

Drnovská 1112/60

161 00, Praha 6 - Ruzyně

IČ: 07717067

DIČ: CZ07717067

Společnost je nestátní zdravotnické zařízení s oprávněním k poskytování zdravotních služeb vydaným Magistrátem hlavního města Prahy pod číslem MHMP 1910623/2019. Poskytovatel je akreditovanou laboratoří dle normy ČSN EN ISO 15189:2013 a je rovněž držitelem oprávnění k testování COVID-19 na základě povolení SZU/10372/2020 vydaného dne 16.9.2020 Státním zdravotním ústavem (SZÚ) České republiky.

bottom of page