Test COVID-19: Ceník a online objednání

CENA VYŠETŘENÍ

Cena vyšetření je 1.750,- Kč.

Tato cena zahrnuje:

  • provedení odběru biologického materiálu,

  • laboratorní vyšetření,

  • upozornění o výsledku vyšetření zasláním SMS a zaslání dvojjazyčného (čeština a angličtina) výsledkového protokolu na e-mailovou adresu klienta.

V případě negativního výsledku je tento protokol současně certifikátem pro výjezd do a návrat ze zahraničí.

Forma úhrady:

Cenu vyšetření uhradí klient:

  • prostřednictvím platební brány při potvrzení objednávkového formuláře,

  • nebo aplikací kreditového kupónu vydaného společností Elphogene, s.r.o. v případech, kdy testování hradí třetí strana (např. zaměstnavatel klienta).

ONLINE OBJEDNÁNÍ